L’Associació Catalana de Professionals celebra el 2021 el 25è aniversari de la seva fundació. Dues dècades durant les quals l’entitat ha fet una feina discreta però molt efectiva, sempre en favor de la construcció d’un Estat propi per a Catalunya. A l’entorn de l’associació si’hi han anat aplegant persones de gran vàlua en les seves respectives professions, que amb el pas dels anys han ocupat llocs estratègics entre els principals actors que ara conflueixen per tal que el país assoleixi la màxima sobirania. L’ACP continuarà fent aquesta feina mentre el procés no hagi conclòs i, com a mínim, durant els primers anys del nou estat. Per construir de cap i de nou un país caldrà la màxima col·laboració de persones, entitats i institucions, que hauran de trobar les necessàries complicitats per construir noves estructures que permetin els ciutadans de Catalunya viure en un país socialment més just, progressista, plenament democràtic, modern i integrat a la Unió Europea i al món.

Per commemorar els 20 anys de l’associació i donar un nou impuls a l’ACP, vam fer memòria d’allò que hem fet (campanyes com la de l’aeroport, la creació d’ambindependència.cat, el Creiem en Catalunya…) i en deixarem constància en un llibre, perquè és de justícia deixar per escrit la feina feta, i ben feta, de totes les persones que han estat al capdavant d’aquest projecte col·lectiu. Ara bé, continuem centrats en el present i en el futur del nostre país i vetllarem perque sigui el millor possible.